PageRenderTime 24ms CodeModel.GetById 19ms app.highlight 1ms RepoModel.GetById 2ms app.codeStats 0ms

/RomeoMikulic/opis_sustava.txt

http://labaratorijske2011.googlecode.com/
Plain Text | 16 lines | 15 code | 1 blank | 0 comment | 0 complexity | 5abd7754cea8558d3be89f7c317c6949 MD5 | raw file
 1Opis sustava - "Ru?na forvarduša"
 2
 3Zamišljen je klijent/server sustav za razmjenu multimedijalnih sadržaja putem pametnih telefona.
 4Za klijentsku platformu odabran je Android (radi broja postoje?ih korisnika, potencijala koje
 5pokazuje i otvorenosti).
 6Korisnici bi aplikaciju preuzimali iz neke od globalnih trgovina Android aplikacijama. Bili bi
 7kategorizirani u dvije grupe, prijavljeni i neprijavljeni korisnici. Model zarade bio bi dvojak.
 8Glavni dio bio bi od sponzorskih reklama koje bi se prikazivale u donjih 20% ekrana. Drugi dio
 9bio bi od ?lanarina koje bi se napla?ivale registriranim korisnicima. ?lanstvo bi omogu?avalo
10korisniku isklju?ivanje prikaza reklama i neke dodatne mogu?nosti (slanje novih sadržaja na server,
11dok bi neregistrirani korisnici imali samo mogu?nost pretrage/pregleda postoje?ih sadržaja).
12Vodila bi se statistika o najgledanijim sadržajima na osnovu ?ega bi se napla?ivale reklame
13sponzorima.
14Kako bi sustav bio ?im privla?niji ciljanoj publici (mla?a populacija), zamišljena je i
15implementacija odre?ene interaktivnosti u stilu socijalnih mreža: postavljanje vlastitih sadržaja,
16ocjenjivanje sadržaja, preporuke...