PageRenderTime 15ms CodeModel.GetById 11ms app.highlight 1ms RepoModel.GetById 2ms app.codeStats 0ms

/TihomirZalig/StoSamRadio.txt

http://labaratorijske2011.googlecode.com/
Plain Text | 68 lines | 55 code | 13 blank | 0 comment | 0 complexity | dadea357b336fa06bd81c0374bfaa414 MD5 | raw file
 1 Projekt "Ru?na forvarduša"
 2
 3Tihomir Žalig - voditelj grupe planeri-arhitekti
 4
 5(01.03.2011)
 6Na prvom sastanku okupili smo se oko kreiranja nove aplikacije.
 7Tijekom sastanka vo?ena je rasprava što bi aplikacija mogla biti, koje funkcije bi sadržavala, 
 8kojoj publici bi bila orijentirana, na kojoj platformi bi se vrtila, u kojem programskom jeziku bi bila napravljena.
 9Nakon što se skupila dovoljna koli?ina informacija odabrane su funkcije i stvari koje bi aplikacija sadržavala.
10
11Izme?u prvog i drugog sastanka kreirana je grupa na code.google.com gdje je pristup dopušten svima koji rade na ovom projektu.
12
13(15.03.2011)
14Na drugom sastanku svi su dobili pristup na stranice projekta. 
15Na doti?nom sastanku meni je dodjeljena uloga voditelja grupe planeri-arhitekti.
16Nakon toga sam birao ?lanove mojeg tima. Svim odabranim ?lanovima sam dodijelo zaduženja koja ?e imati na projektu.
17Voditelj projekta je postavio roadmap budu?e aplikacije i koji su minimalni uvjeti potrebni da bi aplikacija zaživjela.
18Sa ?lanovima tima sastavio sam listu funkcionalnosti koje bi aplikacija trebala imati. Dodjelio sam zaduženja ?lanovima tima
19tako da je svaki ?lan preuzeo izradu odre?enog dijela aplikacije.
20
21(29.03.2011)
22U dogovoru s drugim voditeljima i sa ?lanovima mog tima donijeli smo okvirni plan izrade aplikacije:
231. Milestone (kraj prve faze projekta)
24	Android klijent (Pregled sadržaja) / web site
25	Aplikacija na android mobilinim telefonima koja omogu?ava pregled sadržaja
262. Milestone ( kraj druge faze projekta)
27	Prijava korisnika
28		Omogu?uje prijavu korisnika na Web stranicu pomo?u korisni?kog imena i lozinke (username i password)
29	Prijava sadržaja (slike, video, tekst i sl.)
30	Korisnik prijavljuje sadržaj na wall-u, slici ili diskusiji koji se ne svi?a korisniku
313. Milestone (kraj tre?e faze projekta)
32	Tražilica sadržaja i korisnika (search)
33		Omogu?uje traženje zabavnog sadraja i korisnika
34	Reklame
35		Reklamiranje sadržaja
36
37(12.04.2011)
38Objavio sam listu tehnologija koje ?e se koristiti u klijentskoj aplikaciji:
39
40Predložene su slijedece tehnologije:
41
42HTML (bazirano na HTML5)
43HTML(HyperText Markup Language) je jezik za pisanje web stranica. Sastoji se od elemenata(tagova) koji opisuju sadržaj. HTML5 unosi nove elementa i atribute
44CSS (bazirano na CSS3)
45CSS (Cascade Style Sheet) je jezik koji može sadržati sve one podatke tj. sve sintakse koje imaju zadatak odrediti stil nekog elementa jedne stranice. CSS3 Uvodi nove selektore, combinatore i nove pseudo-elemente.
46JavaScript (vecinom bazirano na jQuery)
47JavaScript je jezik koji se koristi kao dodatak HTML-u Za testnu aplikaciju operativni sustav nije bitan. Za izradu HTML, CSS-a i JavaScripta? može se koristiti Eclipse.
48Sqlite
49is Cross-platform C library that implements a self-contained, embeddable, zero- configuration SQL database engine.
50PhoneGap
51PhoneGap is an open source development tool for building fast, easy mobile apps with JavaScript?
52Korištenjem HTML, CSS i JavaScripta? postici potpuni vizualni izgled aplikacije i funkcionalnost na mobilnoj platformi. Na klijentskoj strani kao bazu podataka ce se koristiti SQLite jer se ona i koristi na android platformi.
53
54Za kreiranje nativne android aplikacije može se koristiti PhoneGap koji prebacuje aplikacije izradene na gore navedeni nacin u više nativnih aplikacija (android, iOS, blackberry, itd.)
55
56Izrada aplikacije potpuno je podržana od radnog okruženja projekta.
57
58Sudjelovao sam u izradi gantograma kojim je pokriveno kompletno vrijeme potrebno za izradu aplikacije i njenu produkciju.
59U izradi gantograma odredio sam sve faze u projektu i njihovo trajanje.
60
61(17.05.2011)
62Na sastanku smo raspravljali zašto je došlo do zastoja u izradi aplikacije. 
63Donesena je odluka da se odustaje od izrade aplikacije zbog nedovoljnog truda svih ?lanova timova te bez jasne vizije voditelja timova.
64Dan je zadatak da se napiše što sam sve radio na projektu.
65
66(30.05.2011)
67Postavio sam ovaj dokument u repozitorij u direktorij koji sam prethodno kreirao.
68Napravio sam manje izmjene na dokumentu.