PageRenderTime 22ms CodeModel.GetById 15ms app.highlight 2ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/TihomirZalig/tihomir_zalig_opis_sustava.txt

http://labaratorijske2011.googlecode.com/
Plain Text | 19 lines | 16 code | 3 blank | 0 comment | 0 complexity | 310c594d10f545d11b3ec4daeb6db8d5 MD5 | raw file
 1 Tihomir Žalig
 2
 3Projekt "Ru?na forvarduša"
 4
 5Opis sustava
 6
 7"Ru?na forvarduša" je sistem za mobilno i web dijeljenje linkova, fotografija, videa i drugog interaktivnog sadržaja.
 8Sastoji se od mobilne aplikacije temeljene na android platformi, web su?elja za spajanje ure?aja na drugim mobilnim platformama i servera preko kojeg se sadržaji dijele i sinkroniziraju.
 9Mobilna aplikacija na 80% zaslona mobilnog ure?aja prikazuje sadržaj, dok na drugih 20% prikazuju se reklame dok je korisnik spojen na internet.
10Aplikacija za potpuni svoj rad treba imati stalni pristup internetu i njegovim resursima, dok za ograni?ene funkcije aplikacijom se može služiti i offline.
11Na?in rada mobilne aplikacije je slijede?i:
121. Korisnik preuzme alikaciju preko "Android marketa" i instalira ju na svoj mobilni ure?aj
132. Pokretanjem aplikacije korisniku se nudi prijava na servis ili registraciju novog korisnika
143. Nakon registracije (ako je potrebno) korisnik je prijavljen na servis i može po?eti dijeliti sadržaj
154. Korisniku se ponudi opcija da pošalje zahtjeve svim svojim kontaktima koje ima spremljene u mobilnom ure?aju za djeljenjem materijala
165. Korisnik se spaja na server i prema afinitetima pretražuje bazu postoje?ih linkova, fotografija i filmova
176. Odabirom nekog naslova može doti?ni pregledati i proslijediti svojim prijateljima sa kontakt liste
187. Postoji mogu?nost preuzimanja odre?enog sadržaja na mobilni ure?aj i naknadno njegovo pregledavanje dok korisnik nije spojen na internet
198. Cijelo vrijeme dok je aplikacija spojena na internet na zaslonu mobilnog ure?aja prikazuju se reklame