PageRenderTime 11ms CodeModel.GetById 7ms app.highlight 1ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 1ms

/Res/DUTCH/FR_LNG1.RC

http://github.com/FastReports/FreeReport
Unknown | 128 lines | 126 code | 2 blank | 0 comment | 0 complexity | 1604b3349dc1a118a5f38fd97de7e13e MD5 | raw file
 1#include "FR_Const.pas"
 2
 3STRINGTABLE
 4{
 5;--- PreviewSearchForm resources ---------------------------------------------
 6 53000, "Zoek tekst"
 7 53001, "&Te zoeken tekst"
 8 53002, "Opties"
 9 53003, "&Case sensitive"
 10 53004, "Oorsprong"
 11 53005, "&1e pagina"
 12 53006, "Huidige &pagina"
 13;--- PreviewForm resources ---------------------------------------------------
 14 53020, "&Pagina breedte"
 15 53021, "&Hele pagina"
 16 53022, "&Twee paginas"
 17 53023, "Sluit bezichtiging"
 18 53024, "Schaal"
 19 53025, "Rapport openen"
 20 53026, "Rapport opslaan"
 21 53027, "Rapport afdrukken"
 22 53028, "Zoek tekst"
 23 53029, "Pagina bewerken"
 24 53030, "Pagina toevoegen"
 25 53031, "Pagina verwijderen"
 26 53032, "Toon help"
 27;--- PrintForm resources ---------------------------------------------------
 28 53040, "Afdrukken"
 29 53041, "Printer"
 30 53042, "Eigenschappen"
 31 53043, "&Copie├źn:"
 32 53044, "Page bereik"
 33 53045, "&Alles"
 34 53046, "Huidige &pagina"
 35 53047, "&Nummers:"
 36 53048, "Voer in pagina nummers en/of bereiken, gescheiden door commas. Bijv. 1,3,5-12"
 37
 38;--- Strings resources -------------------------------------------------------
 39 SOk, "OK"
 40 SCancel, "Annuleren"
 41 SYes, "Ja"
 42 SNo, "Nee"
 43 SPg, "Pagina"
 44 SNotAssigned, "[Geen]"
 45SBand1, "Report title"
 46 SBand2, "Report summary"
 47 SBand3, "Page header"
 48 SBand4, "Page footer"
 49 SBand5, "Master header"
 50 SBand6, "Master data"
 51 SBand7, "Master footer"
 52 SBand8, "Detail header"
 53 SBand9, "Detail data"
 54 SBand10, "Detail footer"
 55 SBand11, "Subdetail header"
 56 SBand12, "Subdetail data"
 57 SBand13, "Subdetail footer"
 58 SBand14, "Overlay"
 59 SBand15, "Column header"
 60 SBand16, "Column footer"
 61 SBand17, "Group header"
 62 SBand18, "Group footer"
 63 SBand19, "Cross header"
 64 SBand20, "Cross data"
 65 SBand21, "Cross footer"
 66 SBand22, "None"
 67 SCateg1, "Text"
 68 SCateg2, "Number"
 69 SCateg3, "Date"
 70 SCateg4, "Time"
 71 SCateg5, "Boolean"
 72 SFormat11, "[None]"
 73 SFormat12, ""
 74 SFormat13, ""
 75 SFormat14, ""
 76 SFormat15, ""
 77 SFormat21, "1234,5"
 78 SFormat22, "1234,50"
 79 SFormat23, "1 234,5"
 80 SFormat24, "1 234,50"
 81 SFormat25, "Custom"
 82 SFormat31, "11.15.98"
 83 SFormat32, "11.15.1998"
 84 SFormat33, "15 nov 1998"
 85 SFormat34, "15 november 1998"
 86 SFormat35, "Custom"
 87 SFormat41, "02:43:35"
 88 SFormat42, "2:43:35"
 89 SFormat43, "02:43"
 90 SFormat44, "2:43"
 91 SFormat45, "Custom"
 92 SFormat51, "0;1"
 93 SFormat52, "No;Yes"
 94 SFormat53, "_;x"
 95 SFormat54, "False;True"
 96 SFormat55, "Custom"
 97 SDateFormat1, "mm.dd.yy"
 98 SDateFormat2, "mm.dd.yyyy"
 99 SDateFormat3, "d mmm yyyy"
100 SDateFormat4, "d mmmm yyyy"
101 STimeFormat1, "hh:nn:ss"
102 STimeFormat2, "h:nn:ss"
103 STimeFormat3, "hh:nn"
104 STimeFormat4, "h:nn"
105 SFrom, "van"
106 SErrorOccured, "Een fout ontstond tijdens het berekenen"
107 SDoc, "Rapport:"
108 SBand, "Band:"
109 SReportPreparing, "Voorbereiden van rapport"
110 SFirstPass, "Uitvoeren van 1e slag:"
111 SPagePreparing, "Verwerken van pagina:"
112 SError, "Fout"
113 SPreview, "Bezichtiging"
114 SPagePrinting, "Printen van pagina:"
115 SUntitled, "Naamloos"
116 SPrinterError, "Geselecteerde printer is ongelding"
117 SRepFile, "Rapport bestand"
118 STextFile, "ASCII Text bestand"
119 SRTFFile, "RTF (Rich Text Format) bestand"
120 SCSVFile, "CSV (comma gescheiden) bestand"
121 SHTMFile, "HTML bestand"
122 SFilter, "Filter eigenschappen"
123 SFilterParam, "Gemiddeld font hoogte:"
124 SFont, "Font..."
125 SCharset, "0"
126 SBarcodeError, "Fout in barcode"
127 SFRFError, "Unsupported FRF format"
128}