PageRenderTime 156ms CodeModel.GetById 125ms app.highlight 15ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/django/contrib/admindocs/locale/sk/LC_MESSAGES/django.po

https://code.google.com/p/mango-py/
Unknown | 148 lines | 123 code | 25 blank | 0 comment | 0 complexity | 3b644205dcdf3af6292e0fde61f679a6 MD5 | raw file
Possible License(s): BSD-3-Clause
  1# This file is distributed under the same license as the Django package.
  2#
  3msgid ""
  4msgstr ""
  5"Project-Id-Version: Django\n"
  6"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  7"POT-Creation-Date: 2011-03-15 13:14-0400\n"
  8"PO-Revision-Date: 2011-03-04 18:37+0000\n"
  9"Last-Translator: Jannis <jannis@leidel.info>\n"
 10"Language-Team: Slovak <None>\n"
 11"MIME-Version: 1.0\n"
 12"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 13"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 14"Language: sk\n"
 15"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2\n"
 16
 17#: views.py:63 views.py:65 views.py:67
 18msgid "tag:"
 19msgstr "zna?ka:"
 20
 21#: views.py:98 views.py:100 views.py:102
 22msgid "filter:"
 23msgstr "filter:"
 24
 25#: views.py:162 views.py:164 views.py:166
 26msgid "view:"
 27msgstr "poh?ad:"
 28
 29#: views.py:194
 30#, python-format
 31msgid "App %r not found"
 32msgstr "Aplikácia %r nenájdená"
 33
 34#: views.py:201
 35#, python-format
 36msgid "Model %(model_name)r not found in app %(app_label)r"
 37msgstr "Model %(model_name)r sa nenachádza v aplikácii %(app_label)r"
 38
 39#: views.py:213
 40#, python-format
 41msgid "the related `%(app_label)s.%(data_type)s` object"
 42msgstr "súvisiaci objekt `%(app_label)s.%(data_type)s`"
 43
 44#: views.py:213 views.py:232 views.py:237 views.py:251 views.py:265
 45#: views.py:270
 46msgid "model:"
 47msgstr "model:"
 48
 49#: views.py:228 views.py:260
 50#, python-format
 51msgid "related `%(app_label)s.%(object_name)s` objects"
 52msgstr "súvisiace objekty `%(app_label)s.%(object_name)s`"
 53
 54#: views.py:232 views.py:265
 55#, python-format
 56msgid "all %s"
 57msgstr "všetky %s"
 58
 59#: views.py:237 views.py:270
 60#, python-format
 61msgid "number of %s"
 62msgstr "po?et %s"
 63
 64#: views.py:275
 65#, python-format
 66msgid "Fields on %s objects"
 67msgstr "Polia objektov %s"
 68
 69#: views.py:365
 70#, python-format
 71msgid "%s does not appear to be a urlpattern object"
 72msgstr "%s nevyzerá ako urlpattern objekt"
 73
 74#: templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
 75msgid "Home"
 76msgstr "Domov"
 77
 78#: templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
 79msgid "Documentation"
 80msgstr "Dokumentácia"
 81
 82#: templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
 83msgid "Bookmarklets"
 84msgstr "Záložky"
 85
 86#: templates/admin_doc/bookmarklets.html:4
 87msgid "Documentation bookmarklets"
 88msgstr "Záložky dokumentácie"
 89
 90#: templates/admin_doc/bookmarklets.html:8
 91msgid ""
 92"\n"
 93"<p class=\"help\">To install bookmarklets, drag the link to your bookmarks\n"
 94"toolbar, or right-click the link and add it to your bookmarks. Now you can\n"
 95"select the bookmarklet from any page in the site.  Note that some of these\n"
 96"bookmarklets require you to be viewing the site from a computer designated\n"
 97"as \"internal\" (talk to your system administrator if you aren't sure if\n"
 98"your computer is \"internal\").</p>\n"
 99msgstr ""
100"\n"
101"<p class=\"help\">Ak chete nainštalova? záložky, pretiahnite odkaz do\n"
102"nástrojovej lišty so záložkami, alebo kliknite pravým tla?idlom myši na "
103"odkaz a pridajte ho do záložiek.\n"
104"Následne môžete záložky použi? na stránkach. Poznamenávame, že použitie "
105"niektorých záložiek vyžaduje, aby bol vᚠpo?íta? \"interný\" (ak si nie ste "
106"istý, že vᚠpo?íta? je \"interný\", oslovte svojho systémového správcu).</"
107"p>\n"
108
109#: templates/admin_doc/bookmarklets.html:18
110msgid "Documentation for this page"
111msgstr "Dokumentácia k tejto stránke"
112
113#: templates/admin_doc/bookmarklets.html:19
114msgid ""
115"Jumps you from any page to the documentation for the view that generates "
116"that page."
117msgstr ""
118"Nasmeruje vás z ?ubovo?nej stránky do dokumentácie, kde je popísané, ako sa "
119"táto stránka generuje."
120
121#: templates/admin_doc/bookmarklets.html:21
122msgid "Show object ID"
123msgstr "Zobrazi? identifikátor objektu"
124
125#: templates/admin_doc/bookmarklets.html:22
126msgid ""
127"Shows the content-type and unique ID for pages that represent a single "
128"object."
129msgstr ""
130"Zobrazí content-type a jedine?ný identifikátor pre stránky, ktoré "
131"reprezentujú samostatný objekt."
132
133#: templates/admin_doc/bookmarklets.html:24
134msgid "Edit this object (current window)"
135msgstr "Upravi? tento objekt (aktuálne okno)"
136
137#: templates/admin_doc/bookmarklets.html:25
138msgid "Jumps to the admin page for pages that represent a single object."
139msgstr ""
140"Sko?í na stránku správy pre stránky, ktoré reprezentujú samostatný objekt."
141
142#: templates/admin_doc/bookmarklets.html:27
143msgid "Edit this object (new window)"
144msgstr "Upravi? tento objekt (nové okno)"
145
146#: templates/admin_doc/bookmarklets.html:28
147msgid "As above, but opens the admin page in a new window."
148msgstr "Ako predtým, ale otvorí stránku správy v novom okne."