PageRenderTime 20252ms CodeModel.GetById 31ms app.highlight 2ms RepoModel.GetById 10ms app.codeStats 0ms

/django/contrib/admindocs/locale/sl/LC_MESSAGES/django.po

https://code.google.com/p/mango-py/
Unknown | 148 lines | 123 code | 25 blank | 0 comment | 0 complexity | 172495fa46f7ebd366fc9386885bea4a MD5 | raw file
  1# This file is distributed under the same license as the Django package.
  2#
  3msgid ""
  4msgstr ""
  5"Project-Id-Version: Django\n"
  6"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  7"POT-Creation-Date: 2011-03-15 13:14-0400\n"
  8"PO-Revision-Date: 2011-03-04 18:37+0000\n"
  9"Last-Translator: Jannis <jannis@leidel.info>\n"
 10"Language-Team: Slovenian <None>\n"
 11"MIME-Version: 1.0\n"
 12"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 13"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 14"Language: sl\n"
 15"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || n"
 16"%100==4 ? 2 : 3)\n"
 17
 18#: views.py:63 views.py:65 views.py:67
 19msgid "tag:"
 20msgstr "zna?ka:"
 21
 22#: views.py:98 views.py:100 views.py:102
 23msgid "filter:"
 24msgstr "filter:"
 25
 26#: views.py:162 views.py:164 views.py:166
 27msgid "view:"
 28msgstr "pogled:"
 29
 30#: views.py:194
 31#, python-format
 32msgid "App %r not found"
 33msgstr "Aplikacije %r ni mogo?e najti"
 34
 35#: views.py:201
 36#, python-format
 37msgid "Model %(model_name)r not found in app %(app_label)r"
 38msgstr "Modela %(model_name)r ni v aplikaciji %(app_label)r"
 39
 40#: views.py:213
 41#, python-format
 42msgid "the related `%(app_label)s.%(data_type)s` object"
 43msgstr "povezani `%(app_label)s.%(data_type)s` objekt"
 44
 45#: views.py:213 views.py:232 views.py:237 views.py:251 views.py:265
 46#: views.py:270
 47msgid "model:"
 48msgstr "model:"
 49
 50#: views.py:228 views.py:260
 51#, python-format
 52msgid "related `%(app_label)s.%(object_name)s` objects"
 53msgstr "povezani `%(app_label)s.%(object_name)s` objekti"
 54
 55#: views.py:232 views.py:265
 56#, python-format
 57msgid "all %s"
 58msgstr "vse %s"
 59
 60#: views.py:237 views.py:270
 61#, python-format
 62msgid "number of %s"
 63msgstr "število %s"
 64
 65#: views.py:275
 66#, python-format
 67msgid "Fields on %s objects"
 68msgstr "Polja na %s objektih"
 69
 70#: views.py:365
 71#, python-format
 72msgid "%s does not appear to be a urlpattern object"
 73msgstr "%s ne izgleda veljaven urlpattern objekt"
 74
 75#: templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
 76msgid "Home"
 77msgstr "Domov"
 78
 79#: templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
 80msgid "Documentation"
 81msgstr "Dokumentacija"
 82
 83#: templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
 84msgid "Bookmarklets"
 85msgstr "Zaznamkice"
 86
 87#: templates/admin_doc/bookmarklets.html:4
 88msgid "Documentation bookmarklets"
 89msgstr "Dokumentacijske zaznamkice"
 90
 91#: templates/admin_doc/bookmarklets.html:8
 92msgid ""
 93"\n"
 94"<p class=\"help\">To install bookmarklets, drag the link to your bookmarks\n"
 95"toolbar, or right-click the link and add it to your bookmarks. Now you can\n"
 96"select the bookmarklet from any page in the site.  Note that some of these\n"
 97"bookmarklets require you to be viewing the site from a computer designated\n"
 98"as \"internal\" (talk to your system administrator if you aren't sure if\n"
 99"your computer is \"internal\").</p>\n"
100msgstr ""
101"\n"
102"<p class=\"help\">Za inštalacijo zaznamkic povle?ite povezavo v orodno "
103"vrstico\n"
104"z zaznamki, ali kliknite z desno miškino tipko na povezavo in jo dodajte med "
105"zaznamke. Zdaj lahko izberete zaznamkico s katerekoli strani tega spletnega "
106"mesta. Opomba: nekatere izmed teh strani lahko gledate le z ra?unalnika, ki "
107"je ozna?en kot \"notranji\" (v kolikor niste prepri?ani, ?e je vaš "
108"ra?unalnik ozna?en kot \"notranji\" se obrnite na sistemskega "
109"administratorja).</p>\n"
110
111#: templates/admin_doc/bookmarklets.html:18
112msgid "Documentation for this page"
113msgstr "Dokumentacija te strani"
114
115#: templates/admin_doc/bookmarklets.html:19
116msgid ""
117"Jumps you from any page to the documentation for the view that generates "
118"that page."
119msgstr ""
120"Skok na stran z dokumentacijo za pogled (view), ki generira trenutno stran."
121
122#: templates/admin_doc/bookmarklets.html:21
123msgid "Show object ID"
124msgstr "Pokaži ID objekta"
125
126#: templates/admin_doc/bookmarklets.html:22
127msgid ""
128"Shows the content-type and unique ID for pages that represent a single "
129"object."
130msgstr ""
131"Pokaže content-type in unikatni ID za strani, ki predstavljajo en objekt."
132
133#: templates/admin_doc/bookmarklets.html:24
134msgid "Edit this object (current window)"
135msgstr "Uredi objekt (v trenutnem oknu)"
136
137#: templates/admin_doc/bookmarklets.html:25
138msgid "Jumps to the admin page for pages that represent a single object."
139msgstr ""
140"Skok na administracijsko stran za vse strani, ki predstavljajo en objekt."
141
142#: templates/admin_doc/bookmarklets.html:27
143msgid "Edit this object (new window)"
144msgstr "Uredi ta objekt (v novem oknu)"
145
146#: templates/admin_doc/bookmarklets.html:28
147msgid "As above, but opens the admin page in a new window."
148msgstr "Kot zgoraj, le da odpre administracijsko stran v novem oknu."