PageRenderTime 43ms CodeModel.GetById 19ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/django/contrib/admindocs/locale/sl/LC_MESSAGES/django.po

https://code.google.com/p/mango-py/
Unknown | 148 lines | 123 code | 25 blank | 0 comment | 0 complexity | 172495fa46f7ebd366fc9386885bea4a MD5 | raw file
Possible License(s): BSD-3-Clause
 1. # This file is distributed under the same license as the Django package.
 2. #
 3. msgid ""
 4. msgstr ""
 5. "Project-Id-Version: Django\n"
 6. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 7. "POT-Creation-Date: 2011-03-15 13:14-0400\n"
 8. "PO-Revision-Date: 2011-03-04 18:37+0000\n"
 9. "Last-Translator: Jannis <jannis@leidel.info>\n"
 10. "Language-Team: Slovenian <None>\n"
 11. "MIME-Version: 1.0\n"
 12. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 13. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 14. "Language: sl\n"
 15. "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || n"
 16. "%100==4 ? 2 : 3)\n"
 17. #: views.py:63 views.py:65 views.py:67
 18. msgid "tag:"
 19. msgstr "zna?ka:"
 20. #: views.py:98 views.py:100 views.py:102
 21. msgid "filter:"
 22. msgstr "filter:"
 23. #: views.py:162 views.py:164 views.py:166
 24. msgid "view:"
 25. msgstr "pogled:"
 26. #: views.py:194
 27. #, python-format
 28. msgid "App %r not found"
 29. msgstr "Aplikacije %r ni mogo?e najti"
 30. #: views.py:201
 31. #, python-format
 32. msgid "Model %(model_name)r not found in app %(app_label)r"
 33. msgstr "Modela %(model_name)r ni v aplikaciji %(app_label)r"
 34. #: views.py:213
 35. #, python-format
 36. msgid "the related `%(app_label)s.%(data_type)s` object"
 37. msgstr "povezani `%(app_label)s.%(data_type)s` objekt"
 38. #: views.py:213 views.py:232 views.py:237 views.py:251 views.py:265
 39. #: views.py:270
 40. msgid "model:"
 41. msgstr "model:"
 42. #: views.py:228 views.py:260
 43. #, python-format
 44. msgid "related `%(app_label)s.%(object_name)s` objects"
 45. msgstr "povezani `%(app_label)s.%(object_name)s` objekti"
 46. #: views.py:232 views.py:265
 47. #, python-format
 48. msgid "all %s"
 49. msgstr "vse %s"
 50. #: views.py:237 views.py:270
 51. #, python-format
 52. msgid "number of %s"
 53. msgstr "število %s"
 54. #: views.py:275
 55. #, python-format
 56. msgid "Fields on %s objects"
 57. msgstr "Polja na %s objektih"
 58. #: views.py:365
 59. #, python-format
 60. msgid "%s does not appear to be a urlpattern object"
 61. msgstr "%s ne izgleda veljaven urlpattern objekt"
 62. #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
 63. msgid "Home"
 64. msgstr "Domov"
 65. #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
 66. msgid "Documentation"
 67. msgstr "Dokumentacija"
 68. #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
 69. msgid "Bookmarklets"
 70. msgstr "Zaznamkice"
 71. #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:4
 72. msgid "Documentation bookmarklets"
 73. msgstr "Dokumentacijske zaznamkice"
 74. #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:8
 75. msgid ""
 76. "\n"
 77. "<p class=\"help\">To install bookmarklets, drag the link to your bookmarks\n"
 78. "toolbar, or right-click the link and add it to your bookmarks. Now you can\n"
 79. "select the bookmarklet from any page in the site. Note that some of these\n"
 80. "bookmarklets require you to be viewing the site from a computer designated\n"
 81. "as \"internal\" (talk to your system administrator if you aren't sure if\n"
 82. "your computer is \"internal\").</p>\n"
 83. msgstr ""
 84. "\n"
 85. "<p class=\"help\">Za inštalacijo zaznamkic povle?ite povezavo v orodno "
 86. "vrstico\n"
 87. "z zaznamki, ali kliknite z desno miškino tipko na povezavo in jo dodajte med "
 88. "zaznamke. Zdaj lahko izberete zaznamkico s katerekoli strani tega spletnega "
 89. "mesta. Opomba: nekatere izmed teh strani lahko gledate le z ra?unalnika, ki "
 90. "je ozna?en kot \"notranji\" (v kolikor niste prepri?ani, ?e je vaš "
 91. "ra?unalnik ozna?en kot \"notranji\" se obrnite na sistemskega "
 92. "administratorja).</p>\n"
 93. #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:18
 94. msgid "Documentation for this page"
 95. msgstr "Dokumentacija te strani"
 96. #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:19
 97. msgid ""
 98. "Jumps you from any page to the documentation for the view that generates "
 99. "that page."
 100. msgstr ""
 101. "Skok na stran z dokumentacijo za pogled (view), ki generira trenutno stran."
 102. #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:21
 103. msgid "Show object ID"
 104. msgstr "Pokaži ID objekta"
 105. #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:22
 106. msgid ""
 107. "Shows the content-type and unique ID for pages that represent a single "
 108. "object."
 109. msgstr ""
 110. "Pokaže content-type in unikatni ID za strani, ki predstavljajo en objekt."
 111. #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:24
 112. msgid "Edit this object (current window)"
 113. msgstr "Uredi objekt (v trenutnem oknu)"
 114. #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:25
 115. msgid "Jumps to the admin page for pages that represent a single object."
 116. msgstr ""
 117. "Skok na administracijsko stran za vse strani, ki predstavljajo en objekt."
 118. #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:27
 119. msgid "Edit this object (new window)"
 120. msgstr "Uredi ta objekt (v novem oknu)"
 121. #: templates/admin_doc/bookmarklets.html:28
 122. msgid "As above, but opens the admin page in a new window."
 123. msgstr "Kot zgoraj, le da odpre administracijsko stran v novem oknu."