PageRenderTime 12ms CodeModel.GetById 7ms app.highlight 2ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/django/contrib/admindocs/locale/cs/LC_MESSAGES/django.po

https://code.google.com/p/mango-py/
Unknown | 149 lines | 124 code | 25 blank | 0 comment | 0 complexity | 898bf023f41c3ebf255684440d62592a MD5 | raw file
  1# This file is distributed under the same license as the Django package.
  2#
  3msgid ""
  4msgstr ""
  5"Project-Id-Version: Django\n"
  6"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  7"POT-Creation-Date: 2011-03-15 13:13-0400\n"
  8"PO-Revision-Date: 2011-03-04 18:37+0000\n"
  9"Last-Translator: Jannis <jannis@leidel.info>\n"
 10"Language-Team: Czech <None>\n"
 11"MIME-Version: 1.0\n"
 12"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 13"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 14"Language: cs\n"
 15"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2\n"
 16
 17#: views.py:63 views.py:65 views.py:67
 18msgid "tag:"
 19msgstr "tag:"
 20
 21#: views.py:98 views.py:100 views.py:102
 22msgid "filter:"
 23msgstr "filtr:"
 24
 25#: views.py:162 views.py:164 views.py:166
 26msgid "view:"
 27msgstr "pohled (view):"
 28
 29#: views.py:194
 30#, python-format
 31msgid "App %r not found"
 32msgstr "Aplikace %r nenalezena"
 33
 34#: views.py:201
 35#, python-format
 36msgid "Model %(model_name)r not found in app %(app_label)r"
 37msgstr "Model %(model_name)r v aplikaci %(app_label)r nenalezen"
 38
 39#: views.py:213
 40#, python-format
 41msgid "the related `%(app_label)s.%(data_type)s` object"
 42msgstr "související položka `%(app_label)s.%(data_type)s`"
 43
 44#: views.py:213 views.py:232 views.py:237 views.py:251 views.py:265
 45#: views.py:270
 46msgid "model:"
 47msgstr "model:"
 48
 49#: views.py:228 views.py:260
 50#, python-format
 51msgid "related `%(app_label)s.%(object_name)s` objects"
 52msgstr "související položky `%(app_label)s.%(object_name)s`"
 53
 54#: views.py:232 views.py:265
 55#, python-format
 56msgid "all %s"
 57msgstr "Vše: %s"
 58
 59#: views.py:237 views.py:270
 60#, python-format
 61msgid "number of %s"
 62msgstr "Po?et: %s"
 63
 64#: views.py:275
 65#, python-format
 66msgid "Fields on %s objects"
 67msgstr "Pole položek typu %s"
 68
 69#: views.py:365
 70#, python-format
 71msgid "%s does not appear to be a urlpattern object"
 72msgstr "Objekt %s patrn? není typu urlpattern."
 73
 74#: templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
 75msgid "Home"
 76msgstr "Dom?"
 77
 78#: templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
 79msgid "Documentation"
 80msgstr "Dokumentace"
 81
 82#: templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
 83msgid "Bookmarklets"
 84msgstr "Bookmarklety"
 85
 86#: templates/admin_doc/bookmarklets.html:4
 87msgid "Documentation bookmarklets"
 88msgstr "Dokumenta?ní bookmarklety"
 89
 90#: templates/admin_doc/bookmarklets.html:8
 91msgid ""
 92"\n"
 93"<p class=\"help\">To install bookmarklets, drag the link to your bookmarks\n"
 94"toolbar, or right-click the link and add it to your bookmarks. Now you can\n"
 95"select the bookmarklet from any page in the site.  Note that some of these\n"
 96"bookmarklets require you to be viewing the site from a computer designated\n"
 97"as \"internal\" (talk to your system administrator if you aren't sure if\n"
 98"your computer is \"internal\").</p>\n"
 99msgstr ""
100"\n"
101"<p class=\"help\">Pro nainstalování bookmarklet?, p?etáhn?te odkaz na vaše "
102"záložky (oblíbené),\n"
103"nebo klepn?te pravým tla?ítkem na odkaz a p?idejte ho k vašim záložkám "
104"(oblíbeným). Nyní m?žete\n"
105"zvolit bookmarklet z libovolné stránky. Poznámka: N?které tyto\n"
106"bookmarklety vyžadují, abyste prohlížel(a) stránky z po?íta?e, který je "
107"nastaven jako\n"
108"\"\"interní\" (promluvte si s vaším správcem, jestli si nejste jisti,\n"
109"zda je vᚠpo?íta? \"interní\").</p>\n"
110
111#: templates/admin_doc/bookmarklets.html:18
112msgid "Documentation for this page"
113msgstr "Dokumentace k této stránce"
114
115#: templates/admin_doc/bookmarklets.html:19
116msgid ""
117"Jumps you from any page to the documentation for the view that generates "
118"that page."
119msgstr ""
120"Z libovolné stránky otev?e dokumentaci pohledu (view), který generoval tuto "
121"stránku."
122
123#: templates/admin_doc/bookmarklets.html:21
124msgid "Show object ID"
125msgstr "Ukázat id položky"
126
127#: templates/admin_doc/bookmarklets.html:22
128msgid ""
129"Shows the content-type and unique ID for pages that represent a single "
130"object."
131msgstr ""
132"Zobrazí content-type a unikátní ID stránek reprezentujících jedinou položku."
133
134#: templates/admin_doc/bookmarklets.html:24
135msgid "Edit this object (current window)"
136msgstr "Upravit tuto položku (ve stávajícím okn?)"
137
138#: templates/admin_doc/bookmarklets.html:25
139msgid "Jumps to the admin page for pages that represent a single object."
140msgstr ""
141"P?epne do administra?ního rozhraní stránek reprezentujících jedinou položku."
142
143#: templates/admin_doc/bookmarklets.html:27
144msgid "Edit this object (new window)"
145msgstr "Upravit tuto položku (v novém okn?)"
146
147#: templates/admin_doc/bookmarklets.html:28
148msgid "As above, but opens the admin page in a new window."
149msgstr "Jako výše, ale otev?e prost?edí správy v novém okn?."