PageRenderTime 1ms CodeModel.GetById 17ms app.highlight 0ms RepoModel.GetById 0ms app.codeStats 0ms

/django/contrib/admindocs/locale/ca/LC_MESSAGES/django.po

https://code.google.com/p/mango-py/
Unknown | 149 lines | 124 code | 25 blank | 0 comment | 0 complexity | 82dc950df648b682b14c04f0d45d2335 MD5 | raw file
Possible License(s): BSD-3-Clause
  1# This file is distributed under the same license as the Django package.
  2#
  3msgid ""
  4msgstr ""
  5"Project-Id-Version: Django\n"
  6"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  7"POT-Creation-Date: 2011-03-15 13:13-0400\n"
  8"PO-Revision-Date: 2011-03-04 18:37+0000\n"
  9"Last-Translator: Jannis <jannis@leidel.info>\n"
 10"Language-Team: Catalan <None>\n"
 11"MIME-Version: 1.0\n"
 12"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 13"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 14"Language: ca\n"
 15"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
 16
 17#: views.py:63 views.py:65 views.py:67
 18msgid "tag:"
 19msgstr "etiqueta:"
 20
 21#: views.py:98 views.py:100 views.py:102
 22msgid "filter:"
 23msgstr "filtre:"
 24
 25#: views.py:162 views.py:164 views.py:166
 26msgid "view:"
 27msgstr "vista:"
 28
 29#: views.py:194
 30#, python-format
 31msgid "App %r not found"
 32msgstr "No s'ha pogut trobar l'aplicació %r"
 33
 34#: views.py:201
 35#, python-format
 36msgid "Model %(model_name)r not found in app %(app_label)r"
 37msgstr "El model %(model_name)r no s'ha trobat a l'aplicació %(app_label)r"
 38
 39#: views.py:213
 40#, python-format
 41msgid "the related `%(app_label)s.%(data_type)s` object"
 42msgstr "l'objecte relacionat `%(app_label)s.%(data_type)s`"
 43
 44#: views.py:213 views.py:232 views.py:237 views.py:251 views.py:265
 45#: views.py:270
 46msgid "model:"
 47msgstr "model:"
 48
 49#: views.py:228 views.py:260
 50#, python-format
 51msgid "related `%(app_label)s.%(object_name)s` objects"
 52msgstr "objectes relacionats `%(app_label)s.%(object_name)s`"
 53
 54#: views.py:232 views.py:265
 55#, python-format
 56msgid "all %s"
 57msgstr "tots %s"
 58
 59#: views.py:237 views.py:270
 60#, python-format
 61msgid "number of %s"
 62msgstr "nombre de %s"
 63
 64#: views.py:275
 65#, python-format
 66msgid "Fields on %s objects"
 67msgstr "Camps en objectes %s"
 68
 69#: views.py:365
 70#, python-format
 71msgid "%s does not appear to be a urlpattern object"
 72msgstr "%s no sembla ser un objecte 'urlpattern'"
 73
 74#: templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
 75msgid "Home"
 76msgstr "Inici"
 77
 78#: templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
 79msgid "Documentation"
 80msgstr "Documentació"
 81
 82#: templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
 83msgid "Bookmarklets"
 84msgstr "'Bookmarklets'"
 85
 86#: templates/admin_doc/bookmarklets.html:4
 87msgid "Documentation bookmarklets"
 88msgstr "'Bookmarklets' de documentació"
 89
 90#: templates/admin_doc/bookmarklets.html:8
 91msgid ""
 92"\n"
 93"<p class=\"help\">To install bookmarklets, drag the link to your bookmarks\n"
 94"toolbar, or right-click the link and add it to your bookmarks. Now you can\n"
 95"select the bookmarklet from any page in the site.  Note that some of these\n"
 96"bookmarklets require you to be viewing the site from a computer designated\n"
 97"as \"internal\" (talk to your system administrator if you aren't sure if\n"
 98"your computer is \"internal\").</p>\n"
 99msgstr ""
100"\n"
101"<p class=\"help\">Per tal d'instalˇlar 'bookmarklets', arrosegueu l'enllaç\n"
102"a la vostra barra de marcadors, o feu click amb el botó dret a l'enllaç i\n"
103"afegiu-lo als marcadors.\n"
104"Ara podeu escollir el 'bookmarklet' des de qualsevol pŕgina del lloc.\n"
105"Observeu que per a alguns d'aquests 'bookmarklets' cal que estigueu veient\n"
106"el lloc des d'un ordinador designat com a \"intern\" (parleu\n"
107"amb el vostre administrador de sistemes si no esteu segurs si el vostre "
108"ordinador és \"intern\").</p>\n"
109
110#: templates/admin_doc/bookmarklets.html:18
111msgid "Documentation for this page"
112msgstr "Documentació d'aquesta pŕgina"
113
114#: templates/admin_doc/bookmarklets.html:19
115msgid ""
116"Jumps you from any page to the documentation for the view that generates "
117"that page."
118msgstr ""
119"Us porta des de qualsevol pŕgina a la documentació de la vista que la genera."
120
121#: templates/admin_doc/bookmarklets.html:21
122msgid "Show object ID"
123msgstr "Mostra l'ID de l'objecte"
124
125#: templates/admin_doc/bookmarklets.html:22
126msgid ""
127"Shows the content-type and unique ID for pages that represent a single "
128"object."
129msgstr ""
130"Mostra el 'content-type' (tipus de contingut) i l'ID inequívoc de les "
131"pŕgines que representen un únic objecte."
132
133#: templates/admin_doc/bookmarklets.html:24
134msgid "Edit this object (current window)"
135msgstr "Editar aquest objecte (finestra actual)"
136
137#: templates/admin_doc/bookmarklets.html:25
138msgid "Jumps to the admin page for pages that represent a single object."
139msgstr ""
140"El porta a la pŕgina d'administració de pŕgines que representen un únic "
141"objecte."
142
143#: templates/admin_doc/bookmarklets.html:27
144msgid "Edit this object (new window)"
145msgstr "Editar aquest objecte (nova finestra)"
146
147#: templates/admin_doc/bookmarklets.html:28
148msgid "As above, but opens the admin page in a new window."
149msgstr "Com abans, perň obre la pŕgina d'administració en una nova finestra."