symfony /app/cache/dev/twig/f5/63/c288e692f3d3a0a75609cce6ee75df2ecb3c41b0257fd91da268154f9383.php

Language PHP Lines 592
MD5 Hash 01419690b46c4c6e1419cdc9911b61c7
Repository https://github.com/djae138/symfony.git View Raw File View Project SPDX
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
<?php

/* DoctrineBundle:Collector:db.html.twig */
class __TwigTemplate_f563c288e692f3d3a0a75609cce6ee75df2ecb3c41b0257fd91da268154f9383 extends Twig_Template
{
  public function __construct(Twig_Environment $env)
  {
    parent::__construct($env);

    $this->blocks = array(
      'toolbar' => array($this, 'block_toolbar'),
      'menu' => array($this, 'block_menu'),
      'panel' => array($this, 'block_panel'),
      'queries' => array($this, 'block_queries'),
    );
  }

  protected function doGetParent(array $context)
  {
    return $this->env->resolveTemplate((($this->getAttribute($this->getAttribute((isset($context["app"]) ? $context["app"] : $this->getContext($context, "app")), "request"), "isXmlHttpRequest")) ? ("WebProfilerBundle:Profiler:ajax_layout.html.twig") : ("WebProfilerBundle:Profiler:layout.html.twig")));
  }

  protected function doDisplay(array $context, array $blocks = array())
  {
    $this->getParent($context)->display($context, array_merge($this->blocks, $blocks));
  }

  // line 3
  public function block_toolbar($context, array $blocks = array())
  {
    // line 4
    echo "  ";
    ob_start();
    // line 5
    echo "    <img width=\"20\" height=\"28\" alt=\"Database\" src=\"data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABQAAAAcCAYAAABh2p9gAAAAGXRFWHRTb2Z0d2FyZQBBZG9iZSBJbWFnZVJlYWR5ccllPAAAAQRJREFUeNpi/P//PwM1ARMDlcGogZQDlpMnT7pxc3NbA9nhQKxOpL5rQLwJiPeBsI6Ozl+YBOOOHTv+AOllQNwtLS39F2owKYZ/gRq8G4i3ggxEToggWzvc3d2Pk+1lNL4fFAs6ODi8JzdS7mMRVyDVoAMHDsANdAPiOCC+jCQvQKqBQB/BDbwBxK5AHA3E/kB8nKJkA8TMQBwLxaBIKQbi70AvTADSBiSadwFXpCikpKQU8PDwkGTaly9fHFigkaKIJid4584dkiMFFI6jkTJII0WVmpHCAixZQEXWYhDeuXMnyLsVlEQKI45qFBQZ8eRECi4DBaAlDqle/8A48ip6gAADANdQY88Uc0oGAAAAAElFTkSuQmCC\" />
    <span class=\"sf-toolbar-status";
    // line 6
    if ((50 < $this->getAttribute((isset($context["collector"]) ? $context["collector"] : $this->getContext($context, "collector")), "querycount"))) {
      echo " sf-toolbar-status-yellow";
    }
    echo "\">";
    echo twig_escape_filter($this->env, $this->getAttribute((isset($context["collector"]) ? $context["collector"] : $this->getContext($context, "collector")), "querycount"), "html", null, true);
    echo "</span>
    ";
    // line 7
    if (($this->getAttribute((isset($context["collector"]) ? $context["collector"] : $this->getContext($context, "collector")), "querycount") > 0)) {
      // line 8
      echo "      <span class=\"sf-toolbar-info-piece-additional-detail\">in ";
      echo twig_escape_filter($this->env, sprintf("%0.2f", ($this->getAttribute((isset($context["collector"]) ? $context["collector"] : $this->getContext($context, "collector")), "time") * 1000)), "html", null, true);
      echo " ms</span>
    ";
    }
    // line 10
    echo "    ";
    if (($this->getAttribute((isset($context["collector"]) ? $context["collector"] : $this->getContext($context, "collector")), "invalidEntityCount") > 0)) {
      // line 11
      echo "      <span class=\"sf-toolbar-info-piece-additional sf-toolbar-status sf-toolbar-status-red\"> </span>
    ";
    }
    // line 13
    echo "  ";
    $context["icon"] = ('' === $tmp = ob_get_clean()) ? '' : new Twig_Markup($tmp, $this->env->getCharset());
    // line 14
    echo "  ";
    ob_start();
    // line 15
    echo "    <div class=\"sf-toolbar-info-piece\">
      <b>DB Queries</b>
      <span>";
    // line 17
    echo twig_escape_filter($this->env, $this->getAttribute((isset($context["collector"]) ? $context["collector"] : $this->getContext($context, "collector")), "querycount"), "html", null, true);
    echo "</span>
    </div>
    <div class=\"sf-toolbar-info-piece\">
      <b>Query time</b>
      <span>";
    // line 21
    echo twig_escape_filter($this->env, sprintf("%0.2f", ($this->getAttribute((isset($context["collector"]) ? $context["collector"] : $this->getContext($context, "collector")), "time") * 1000)), "html", null, true);
    echo " ms</span>
    </div>
    <div class=\"sf-toolbar-info-piece\">
      <b>Invalid entities</b>
      <span class=\"sf-toolbar-status sf-toolbar-status-";
    // line 25
    echo ((($this->getAttribute((isset($context["collector"]) ? $context["collector"] : $this->getContext($context, "collector")), "invalidEntityCount") > 0)) ? ("red") : ("green"));
    echo "\">";
    echo twig_escape_filter($this->env, $this->getAttribute((isset($context["collector"]) ? $context["collector"] : $this->getContext($context, "collector")), "invalidEntityCount"), "html", null, true);
    echo "</span>
    </div>
  ";
    $context["text"] = ('' === $tmp = ob_get_clean()) ? '' : new Twig_Markup($tmp, $this->env->getCharset());
    // line 28
    echo "  ";
    $this->env->loadTemplate("WebProfilerBundle:Profiler:toolbar_item.html.twig")->display(array_merge($context, array("link" => (isset($context["profiler_url"]) ? $context["profiler_url"] : $this->getContext($context, "profiler_url")))));
  }

  // line 31
  public function block_menu($context, array $blocks = array())
  {
    // line 32
    echo "<span class=\"label\">
  <span class=\"icon\"><img src=\"data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABoAAAAcCAYAAAB/E6/TAAABLUlEQVR42u3TP0vDQBiA8UK/gDiLzi0IhU4OEunk5OQUAhGSOBUCzqWfIKSzX8DRySF0URCcMjWLIJjFD9Cpk/D6HITecEPUuzhIAz8CIdyTP/f2iqI4qaqqDx8l5Ic2uIeP/bquezCokOAFF+oCN3t4gPzSEjc4NEPaCldQbzjELTYW0RJzHDchwwem+ons6ZBpLSJ7nueJC22h0V+FzmwWV0ee59vQNV67CGVZJmEYbkNjfpY6X6I0Qo4/3RMmTdDDspuQVsJvgkP3IdMbIkIjLPBoadG2646iKJI0Ta2wxm6OdnP0/Tk6DYJgHcfxpw21RtscDTDDnaVZ26474GkkSRIrrPEv5sgMTfHe+cA2O6wPH6vOBpYQNALneHb96XTEDI6dzpEZ0VzO0Rf3pP5LMLI4tAAAAABJRU5ErkJggg==\" alt=\"\" /></span>
  <strong>Doctrine</strong>
  <span class=\"count\">
    <span>";
    // line 36
    echo twig_escape_filter($this->env, $this->getAttribute((isset($context["collector"]) ? $context["collector"] : $this->getContext($context, "collector")), "querycount"), "html", null, true);
    echo "</span>
    <span>";
    // line 37
    echo twig_escape_filter($this->env, sprintf("%0.0f", ($this->getAttribute((isset($context["collector"]) ? $context["collector"] : $this->getContext($context, "collector")), "time") * 1000)), "html", null, true);
    echo " ms</span>
  </span>
</span>
";
  }

  // line 42
  public function block_panel($context, array $blocks = array())
  {
    // line 43
    echo "  ";
    if (("explain" == (isset($context["page"]) ? $context["page"] : $this->getContext($context, "page")))) {
      // line 44
      echo "    ";
      echo $this->env->getExtension('http_kernel')->renderFragment($this->env->getExtension('http_kernel')->controller("DoctrineBundle:Profiler:explain", array("token" => (isset($context["token"]) ? $context["token"] : $this->getContext($context, "token")), "panel" => "db", "connectionName" => $this->getAttribute($this->getAttribute($this->getAttribute((isset($context["app"]) ? $context["app"] : $this->getContext($context, "app")), "request"), "query"), "get", array(0 => "connection"), "method"), "query" => $this->getAttribute($this->getAttribute($this->getAttribute((isset($context["app"]) ? $context["app"] : $this->getContext($context, "app")), "request"), "query"), "get", array(0 => "query"), "method"))));
      // line 49
      echo "
  ";
    } else {
      // line 51
      echo "    ";
      $this->displayBlock("queries", $context, $blocks);
      echo "
  ";
    }
  }

  // line 55
  public function block_queries($context, array $blocks = array())
  {
    // line 56
    echo "  <h2>Queries</h2>

  ";
    // line 58
    $context['_parent'] = (array) $context;
    $context['_seq'] = twig_ensure_traversable($this->getAttribute((isset($context["collector"]) ? $context["collector"] : $this->getContext($context, "collector")), "queries"));
    $context['loop'] = array(
     'parent' => $context['_parent'],
     'index0' => 0,
     'index' => 1,
     'first' => true,
    );
    if (is_array($context['_seq']) || (is_object($context['_seq']) && $context['_seq'] instanceof Countable)) {
      $length = count($context['_seq']);
      $context['loop']['revindex0'] = $length - 1;
      $context['loop']['revindex'] = $length;
      $context['loop']['length'] = $length;
      $context['loop']['last'] = 1 === $length;
    }
    foreach ($context['_seq'] as $context["connection"] => $context["queries"]) {
      // line 59
      echo "    <h3>Connection <em>";
      echo twig_escape_filter($this->env, (isset($context["connection"]) ? $context["connection"] : $this->getContext($context, "connection")), "html", null, true);
      echo "</em></h3>
    ";
      // line 60
      if (twig_test_empty((isset($context["queries"]) ? $context["queries"] : $this->getContext($context, "queries")))) {
        // line 61
        echo "      <p>
        <em>No queries.</em>
      </p>
    ";
      } else {
        // line 65
        echo "      <ul class=\"alt\" id=\"queriesPlaceholder-";
        echo twig_escape_filter($this->env, $this->getAttribute((isset($context["loop"]) ? $context["loop"] : $this->getContext($context, "loop")), "index"), "html", null, true);
        echo "\">
        ";
        // line 66
        $context['_parent'] = (array) $context;
        $context['_seq'] = twig_ensure_traversable((isset($context["queries"]) ? $context["queries"] : $this->getContext($context, "queries")));
        $context['loop'] = array(
         'parent' => $context['_parent'],
         'index0' => 0,
         'index' => 1,
         'first' => true,
        );
        if (is_array($context['_seq']) || (is_object($context['_seq']) && $context['_seq'] instanceof Countable)) {
          $length = count($context['_seq']);
          $context['loop']['revindex0'] = $length - 1;
          $context['loop']['revindex'] = $length;
          $context['loop']['length'] = $length;
          $context['loop']['last'] = 1 === $length;
        }
        foreach ($context['_seq'] as $context["i"] => $context["query"]) {
          // line 67
          echo "          <li class=\"";
          echo twig_escape_filter($this->env, twig_cycle(array(0 => "odd", 1 => "even"), (isset($context["i"]) ? $context["i"] : $this->getContext($context, "i"))), "html", null, true);
          echo "\" data-extra-info=\"";
          echo twig_escape_filter($this->env, sprintf("%0.2f", ($this->getAttribute((isset($context["query"]) ? $context["query"] : $this->getContext($context, "query")), "executionMS") * 1000)), "html", null, true);
          echo "\" data-target-id=\"";
          echo twig_escape_filter($this->env, (isset($context["i"]) ? $context["i"] : $this->getContext($context, "i")), "html", null, true);
          echo "\">
            <div style=\"margin-top: 4px\" id=\"queryNo-";
          // line 68
          echo twig_escape_filter($this->env, (isset($context["i"]) ? $context["i"] : $this->getContext($context, "i")), "html", null, true);
          echo "-";
          echo twig_escape_filter($this->env, $this->getAttribute($this->getAttribute($this->getAttribute((isset($context["loop"]) ? $context["loop"] : $this->getContext($context, "loop")), "parent"), "loop"), "index"), "html", null, true);
          echo "\">
              <div onclick=\"return expandQuery(this);\" title=\"Expand query\" data-target-id=\"code-";
          // line 69
          echo twig_escape_filter($this->env, (isset($context["i"]) ? $context["i"] : $this->getContext($context, "i")), "html", null, true);
          echo "-";
          echo twig_escape_filter($this->env, $this->getAttribute($this->getAttribute($this->getAttribute((isset($context["loop"]) ? $context["loop"] : $this->getContext($context, "loop")), "parent"), "loop"), "index"), "html", null, true);
          echo "\" style=\"cursor: pointer;\">
                <img alt=\"+\" src=\"";
          // line 70
          echo twig_escape_filter($this->env, $this->env->getExtension('assets')->getAssetUrl("bundles/framework/images/blue_picto_more.gif"), "html", null, true);
          echo "\" style=\"display: inline;\" />
                <img alt=\"-\" src=\"";
          // line 71
          echo twig_escape_filter($this->env, $this->env->getExtension('assets')->getAssetUrl("bundles/framework/images/blue_picto_less.gif"), "html", null, true);
          echo "\" style=\"display: none;\" />
                <span style=\"display: none\">Shrink query</span>
                <span id=\"smallcode-";
          // line 73
          echo twig_escape_filter($this->env, (isset($context["i"]) ? $context["i"] : $this->getContext($context, "i")), "html", null, true);
          echo "-";
          echo twig_escape_filter($this->env, $this->getAttribute($this->getAttribute($this->getAttribute((isset($context["loop"]) ? $context["loop"] : $this->getContext($context, "loop")), "parent"), "loop"), "index"), "html", null, true);
          echo "\">
                  ";
          // line 74
          echo $this->env->getExtension('doctrine_extension')->minifyQuery($this->getAttribute((isset($context["query"]) ? $context["query"] : $this->getContext($context, "query")), "sql"));
          echo "
                </span>
              </div>
              <code id=\"code-";
          // line 77
          echo twig_escape_filter($this->env, (isset($context["i"]) ? $context["i"] : $this->getContext($context, "i")), "html", null, true);
          echo "-";
          echo twig_escape_filter($this->env, $this->getAttribute($this->getAttribute($this->getAttribute((isset($context["loop"]) ? $context["loop"] : $this->getContext($context, "loop")), "parent"), "loop"), "index"), "html", null, true);
          echo "\">
                ";
          // line 78
          echo SqlFormatter::format($this->getAttribute((isset($context["query"]) ? $context["query"] : $this->getContext($context, "query")), "sql"), (isset($context["i"]) ? $context["i"] : $this->getContext($context, "i")), $this->getAttribute($this->getAttribute($this->getAttribute((isset($context["loop"]) ? $context["loop"] : $this->getContext($context, "loop")), "parent"), "loop"), "index"));
          echo "
              </code>
              <span id=\"original-query-";
          // line 80
          echo twig_escape_filter($this->env, (isset($context["i"]) ? $context["i"] : $this->getContext($context, "i")), "html", null, true);
          echo "-";
          echo twig_escape_filter($this->env, $this->getAttribute($this->getAttribute($this->getAttribute((isset($context["loop"]) ? $context["loop"] : $this->getContext($context, "loop")), "parent"), "loop"), "index"), "html", null, true);
          echo "\" style=\"display: none;\">
                ";
          // line 81
          echo $this->env->getExtension('doctrine_extension')->replaceQueryParameters($this->getAttribute((isset($context["query"]) ? $context["query"] : $this->getContext($context, "query")), "sql"), $this->getAttribute((isset($context["query"]) ? $context["query"] : $this->getContext($context, "query")), "params"));
          echo "
              </span>
              <small>
                <strong>Parameters</strong>: ";
          // line 84
          echo twig_escape_filter($this->env, $this->env->getExtension('yaml')->encode($this->getAttribute((isset($context["query"]) ? $context["query"] : $this->getContext($context, "query")), "params")), "html", null, true);
          echo " <br />
                [<span id=\"expandParams-";
          // line 85
          echo twig_escape_filter($this->env, (isset($context["i"]) ? $context["i"] : $this->getContext($context, "i")), "html", null, true);
          echo "-";
          echo twig_escape_filter($this->env, $this->getAttribute($this->getAttribute($this->getAttribute((isset($context["loop"]) ? $context["loop"] : $this->getContext($context, "loop")), "parent"), "loop"), "index"), "html", null, true);
          echo "\" onclick=\"javascript:toggleRunnableQuery(this);\" target-data-id=\"original-query-";
          echo twig_escape_filter($this->env, (isset($context["i"]) ? $context["i"] : $this->getContext($context, "i")), "html", null, true);
          echo "-";
          echo twig_escape_filter($this->env, $this->getAttribute($this->getAttribute($this->getAttribute((isset($context["loop"]) ? $context["loop"] : $this->getContext($context, "loop")), "parent"), "loop"), "index"), "html", null, true);
          echo "\" style=\"cursor: pointer;\">Display runnable query</span>]<br/>
                <strong>Time</strong>: ";
          // line 86
          echo twig_escape_filter($this->env, sprintf("%0.2f", ($this->getAttribute((isset($context["query"]) ? $context["query"] : $this->getContext($context, "query")), "executionMS") * 1000)), "html", null, true);
          echo " ms
              </small>
              ";
          // line 88
          if ($this->getAttribute((isset($context["query"]) ? $context["query"] : $this->getContext($context, "query")), "explainable")) {
            // line 89
            echo "                [<a href=\"";
            echo twig_escape_filter($this->env, $this->env->getExtension('routing')->getPath("_profiler", array("panel" => "db", "token" => (isset($context["token"]) ? $context["token"] : $this->getContext($context, "token")), "page" => "explain", "connection" => (isset($context["connection"]) ? $context["connection"] : $this->getContext($context, "connection")), "query" => (isset($context["i"]) ? $context["i"] : $this->getContext($context, "i")))), "html", null, true);
            echo "\" onclick=\"return explain(this);\" style=\"text-decoration: none;\" title=\"Explains the query\" data-target-id=\"explain-";
            echo twig_escape_filter($this->env, (isset($context["i"]) ? $context["i"] : $this->getContext($context, "i")), "html", null, true);
            echo "-";
            echo twig_escape_filter($this->env, $this->getAttribute($this->getAttribute($this->getAttribute((isset($context["loop"]) ? $context["loop"] : $this->getContext($context, "loop")), "parent"), "loop"), "index"), "html", null, true);
            echo "\" >
                  <img alt=\"+\" src=\"";
            // line 90
            echo twig_escape_filter($this->env, $this->env->getExtension('assets')->getAssetUrl("bundles/framework/images/blue_picto_more.gif"), "html", null, true);
            echo "\" style=\"display: inline; width: 12px; height: 12px;\" />
                  <img alt=\"-\" src=\"";
            // line 91
            echo twig_escape_filter($this->env, $this->env->getExtension('assets')->getAssetUrl("bundles/framework/images/blue_picto_less.gif"), "html", null, true);
            echo "\" style=\"display: none; width: 12px; height: 12px;\" />
                  <span style=\"vertical-align:top\">Explain query</span>
                </a>]
              ";
          } else {
            // line 95
            echo "                This query cannot be explained
              ";
          }
          // line 97
          echo "            </div>
            ";
          // line 98
          if ($this->getAttribute((isset($context["query"]) ? $context["query"] : $this->getContext($context, "query")), "explainable")) {
            // line 99
            echo "            <div id=\"explain-";
            echo twig_escape_filter($this->env, (isset($context["i"]) ? $context["i"] : $this->getContext($context, "i")), "html", null, true);
            echo "-";
            echo twig_escape_filter($this->env, $this->getAttribute($this->getAttribute($this->getAttribute((isset($context["loop"]) ? $context["loop"] : $this->getContext($context, "loop")), "parent"), "loop"), "index"), "html", null, true);
            echo "\" class=\"loading\"></div>
            ";
          }
          // line 101
          echo "          </li>
        ";
          ++$context['loop']['index0'];
          ++$context['loop']['index'];
          $context['loop']['first'] = false;
          if (isset($context['loop']['length'])) {
            --$context['loop']['revindex0'];
            --$context['loop']['revindex'];
            $context['loop']['last'] = 0 === $context['loop']['revindex0'];
          }
        }
        $_parent = $context['_parent'];
        unset($context['_seq'], $context['_iterated'], $context['i'], $context['query'], $context['_parent'], $context['loop']);
        $context = array_intersect_key($context, $_parent) + $_parent;
        // line 103
        echo "      </ul>
    ";
      }
      // line 105
      echo "  ";
      ++$context['loop']['index0'];
      ++$context['loop']['index'];
      $context['loop']['first'] = false;
      if (isset($context['loop']['length'])) {
        --$context['loop']['revindex0'];
        --$context['loop']['revindex'];
        $context['loop']['last'] = 0 === $context['loop']['revindex0'];
      }
    }
    $_parent = $context['_parent'];
    unset($context['_seq'], $context['_iterated'], $context['connection'], $context['queries'], $context['_parent'], $context['loop']);
    $context = array_intersect_key($context, $_parent) + $_parent;
    // line 106
    echo "
  <h2>Database Connections</h2>

  ";
    // line 109
    if ($this->getAttribute((isset($context["collector"]) ? $context["collector"] : $this->getContext($context, "collector")), "connections")) {
      // line 110
      echo "    ";
      $this->env->loadTemplate("WebProfilerBundle:Profiler:table.html.twig")->display(array("data" => $this->getAttribute((isset($context["collector"]) ? $context["collector"] : $this->getContext($context, "collector")), "connections")));
      // line 111
      echo "  ";
    } else {
      // line 112
      echo "    <p>
      <em>No connections.</em>
    </p>
  ";
    }
    // line 116
    echo "
  <h2>Entity Managers</h2>

  ";
    // line 119
    if ($this->getAttribute((isset($context["collector"]) ? $context["collector"] : $this->getContext($context, "collector")), "managers")) {
      // line 120
      echo "    ";
      $this->env->loadTemplate("WebProfilerBundle:Profiler:table.html.twig")->display(array("data" => $this->getAttribute((isset($context["collector"]) ? $context["collector"] : $this->getContext($context, "collector")), "managers")));
      // line 121
      echo "  ";
    } else {
      // line 122
      echo "    <p>
      <em>No entity managers.</em>
    </p>
  ";
    }
    // line 126
    echo "
  <h2>Mapping</h2>

  ";
    // line 129
    $context['_parent'] = (array) $context;
    $context['_seq'] = twig_ensure_traversable($this->getAttribute((isset($context["collector"]) ? $context["collector"] : $this->getContext($context, "collector")), "entities"));
    foreach ($context['_seq'] as $context["manager"] => $context["classes"]) {
      // line 130
      echo "    <h3>Manager <em>";
      echo twig_escape_filter($this->env, (isset($context["manager"]) ? $context["manager"] : $this->getContext($context, "manager")), "html", null, true);
      echo "</em></h3>
    ";
      // line 131
      if (twig_test_empty((isset($context["classes"]) ? $context["classes"] : $this->getContext($context, "classes")))) {
        // line 132
        echo "      <p><em>No loaded entities.</em></p>
    ";
      } else {
        // line 134
        echo "      <table>
        <thead>
        <tr>
          <th scope=\"col\">Class</th>
          <th scope=\"col\">Mapping errors</th>
        </tr>
        </thead>
        <tbody>
        ";
        // line 142
        $context['_parent'] = (array) $context;
        $context['_seq'] = twig_ensure_traversable((isset($context["classes"]) ? $context["classes"] : $this->getContext($context, "classes")));
        foreach ($context['_seq'] as $context["_key"] => $context["class"]) {
          // line 143
          echo "          <tr>
            <td>";
          // line 144
          echo twig_escape_filter($this->env, (isset($context["class"]) ? $context["class"] : $this->getContext($context, "class")), "html", null, true);
          echo "</td>
            <td>
              ";
          // line 146
          if ($this->getAttribute($this->getAttribute($this->getAttribute((isset($context["collector"]) ? $context["collector"] : null), "mappingErrors", array(), "any", false, true), (isset($context["manager"]) ? $context["manager"] : $this->getContext($context, "manager")), array(), "array", false, true), (isset($context["class"]) ? $context["class"] : $this->getContext($context, "class")), array(), "array", true, true)) {
            // line 147
            echo "                <ul>
                  ";
            // line 148
            $context['_parent'] = (array) $context;
            $context['_seq'] = twig_ensure_traversable($this->getAttribute($this->getAttribute($this->getAttribute((isset($context["collector"]) ? $context["collector"] : $this->getContext($context, "collector")), "mappingErrors"), (isset($context["manager"]) ? $context["manager"] : $this->getContext($context, "manager")), array(), "array"), (isset($context["class"]) ? $context["class"] : $this->getContext($context, "class")), array(), "array"));
            foreach ($context['_seq'] as $context["_key"] => $context["error"]) {
              // line 149
              echo "                    <li>";
              echo twig_escape_filter($this->env, (isset($context["error"]) ? $context["error"] : $this->getContext($context, "error")), "html", null, true);
              echo "</li>
                  ";
            }
            $_parent = $context['_parent'];
            unset($context['_seq'], $context['_iterated'], $context['_key'], $context['error'], $context['_parent'], $context['loop']);
            $context = array_intersect_key($context, $_parent) + $_parent;
            // line 151
            echo "                </ul>
              ";
          } else {
            // line 153
            echo "                Valid
              ";
          }
          // line 155
          echo "            </td>
          </tr>
        ";
        }
        $_parent = $context['_parent'];
        unset($context['_seq'], $context['_iterated'], $context['_key'], $context['class'], $context['_parent'], $context['loop']);
        $context = array_intersect_key($context, $_parent) + $_parent;
        // line 158
        echo "        </tbody>
      </table>
    ";
      }
      // line 161
      echo "  ";
    }
    $_parent = $context['_parent'];
    unset($context['_seq'], $context['_iterated'], $context['manager'], $context['classes'], $context['_parent'], $context['loop']);
    $context = array_intersect_key($context, $_parent) + $_parent;
    // line 162
    echo "
  <script type=\"text/javascript\">//<![CDATA[
    function explain(link) {
      \"use strict\";

      var imgs = link.children,
        target = link.getAttribute('data-target-id');

      Sfjs.toggle(target, imgs[0], imgs[1])
        .load(
          target,
          link.href,
          null,
          function(xhr, el) {
            el.innerHTML = 'An error occurred while loading the details';
            Sfjs.removeClass(el, 'loading');
          }
        );

      return false;
    }

    function expandQuery(link) {
      var sections = link.children,
        target = link.getAttribute('data-target-id'),
        targetId = target.replace('code', ''),
        queriesParameters = document.getElementById('original-query' + targetId);

      if (queriesParameters.style.display != 'none') {
        queriesParameters.style.display = 'none';
        document.getElementById('small' + target).style.display = 'inline';
        document.getElementById('expandParams' + targetId).innerHTML = 'Display runnable query';
      }

      if (document.getElementById('small' + target).style.display != 'none') {
        document.getElementById('small' + target).style.display = 'none';
        document.getElementById(target).style.display = 'inline';

        sections[0].style.display = 'none';
        sections[1].style.display = 'inline';
        sections[2].style.display = 'inline';
      } else {
        document.getElementById('small' + target).style.display = 'inline';
        document.getElementById(target).style.display = 'none';

        sections[0].style.display = 'inline';
        sections[1].style.display = 'none';
        sections[2].style.display = 'none';
      }

      return false;
    }

    function toggleRunnableQuery(target) {
      var targetId = target.getAttribute('target-data-id').replace('original-query', ''),
        targetElement = document.getElementById(target.getAttribute('target-data-id')),
        elem;

      if (targetElement.style.display != 'block') {
        targetElement.style.display = 'block';
        target.innerHTML = 'Hide runnable query';

        document.getElementById('smallcode' + targetId).style.display = 'none';
        document.getElementById('code' + targetId).style.display = 'none';

        elem = document.getElementById('code' + targetId).parentElement.children[0];

        elem.children[0].style.display = 'inline';
        elem.children[1].style.display = 'none';
        elem.children[2].style.display = 'none';

      } else {
        targetElement.style.display = 'none';
        target.innerHTML = 'Display runnable query';

        document.getElementById('smallcode' + targetId).style.display = 'inline';
      }
    }

  //]]></script>

  <style>
    h3 {
      margin-bottom: 0px;
    }

    code {
      display: none;
    }

    code pre {
      padding: 5px;
    }
  </style>
";
  }

  public function getTemplateName()
  {
    return "DoctrineBundle:Collector:db.html.twig";
  }

  public function isTraitable()
  {
    return false;
  }

  public function getDebugInfo()
  {
    return array ( 480 => 162, 474 => 161, 469 => 158, 461 => 155, 457 => 153, 444 => 149, 440 => 148, 437 => 147, 435 => 146, 430 => 144, 427 => 143, 423 => 142, 413 => 134, 409 => 132, 407 => 131, 402 => 130, 398 => 129, 393 => 126, 384 => 121, 381 => 120, 379 => 119, 374 => 116, 368 => 112, 365 => 111, 362 => 110, 360 => 109, 337 => 103, 322 => 101, 314 => 99, 305 => 95, 294 => 90, 285 => 89, 268 => 85, 264 => 84, 252 => 80, 247 => 78, 214 => 69, 177 => 65, 169 => 60, 132 => 51, 128 => 49, 107 => 36, 93 => 28, 273 => 96, 254 => 92, 240 => 86, 238 => 85, 230 => 82, 221 => 77, 219 => 76, 217 => 75, 204 => 72, 179 => 69, 171 => 61, 159 => 61, 138 => 54, 135 => 53, 78 => 21, 71 => 17, 209 => 82, 193 => 73, 149 => 51, 133 => 42, 103 => 32, 95 => 28, 86 => 24, 57 => 11, 48 => 8, 51 => 10, 34 => 5, 31 => 4, 806 => 488, 803 => 487, 792 => 485, 788 => 484, 784 => 482, 771 => 481, 745 => 476, 742 => 475, 723 => 473, 706 => 472, 702 => 470, 698 => 469, 694 => 468, 690 => 467, 686 => 466, 682 => 465, 678 => 464, 675 => 463, 673 => 462, 656 => 461, 645 => 460, 630 => 455, 625 => 453, 621 => 452, 618 => 451, 616 => 450, 602 => 449, 565 => 414, 547 => 411, 530 => 410, 527 => 409, 525 => 408, 520 => 406, 515 => 404, 244 => 136, 199 => 67, 196 => 92, 188 => 90, 182 => 66, 173 => 65, 68 => 30, 62 => 27, 28 => 3, 357 => 123, 344 => 119, 341 => 105, 332 => 116, 327 => 114, 324 => 113, 318 => 111, 306 => 107, 297 => 104, 291 => 102, 263 => 95, 258 => 81, 243 => 88, 231 => 83, 224 => 71, 212 => 78, 202 => 77, 190 => 76, 187 => 70, 174 => 65, 143 => 56, 136 => 71, 122 => 43, 117 => 39, 112 => 35, 104 => 32, 85 => 25, 75 => 19, 58 => 25, 44 => 10, 161 => 63, 158 => 80, 154 => 58, 151 => 59, 140 => 55, 125 => 44, 121 => 50, 118 => 49, 100 => 39, 87 => 25, 49 => 14, 46 => 7, 27 => 3, 91 => 27, 88 => 25, 63 => 15, 389 => 160, 386 => 159, 378 => 157, 371 => 156, 367 => 155, 363 => 126, 358 => 151, 353 => 121, 345 => 147, 343 => 146, 340 => 145, 334 => 141, 331 => 140, 328 => 139, 326 => 138, 321 => 112, 309 => 97, 307 => 128, 302 => 125, 296 => 121, 293 => 120, 290 => 119, 288 => 101, 283 => 88, 281 => 114, 276 => 111, 274 => 97, 269 => 94, 265 => 96, 259 => 103, 255 => 93, 253 => 100, 235 => 74, 232 => 88, 227 => 81, 222 => 83, 210 => 77, 208 => 68, 189 => 71, 184 => 63, 175 => 65, 170 => 84, 166 => 54, 163 => 62, 155 => 47, 152 => 46, 144 => 49, 127 => 35, 109 => 34, 94 => 28, 82 => 22, 76 => 34, 61 => 13, 39 => 6, 36 => 5, 79 => 21, 72 => 18, 69 => 17, 54 => 10, 47 => 9, 42 => 7, 40 => 11, 37 => 10, 22 => 1, 164 => 59, 157 => 56, 145 => 74, 139 => 49, 131 => 52, 120 => 31, 115 => 39, 111 => 37, 108 => 36, 106 => 33, 101 => 32, 98 => 31, 92 => 27, 83 => 33, 80 => 21, 74 => 14, 66 => 11, 60 => 13, 55 => 24, 52 => 12, 50 => 10, 41 => 19, 32 => 4, 29 => 3, 462 => 202, 453 => 151, 449 => 198, 446 => 197, 441 => 196, 439 => 195, 431 => 189, 429 => 188, 422 => 184, 415 => 180, 408 => 176, 401 => 172, 394 => 168, 387 => 122, 380 => 158, 373 => 156, 361 => 152, 355 => 106, 351 => 120, 348 => 140, 342 => 137, 338 => 135, 335 => 134, 329 => 131, 325 => 129, 323 => 128, 320 => 127, 315 => 110, 312 => 98, 303 => 106, 300 => 105, 298 => 91, 289 => 113, 286 => 112, 278 => 86, 275 => 105, 270 => 102, 267 => 101, 262 => 98, 256 => 96, 248 => 97, 246 => 90, 241 => 77, 233 => 87, 229 => 73, 226 => 84, 220 => 70, 216 => 79, 213 => 78, 207 => 75, 203 => 78, 200 => 72, 197 => 69, 194 => 68, 191 => 67, 185 => 74, 181 => 65, 178 => 66, 176 => 64, 172 => 64, 168 => 62, 165 => 83, 162 => 59, 156 => 62, 153 => 77, 150 => 55, 147 => 58, 141 => 48, 134 => 54, 130 => 41, 123 => 61, 119 => 42, 116 => 41, 113 => 48, 105 => 25, 102 => 32, 99 => 31, 96 => 37, 90 => 42, 84 => 40, 81 => 23, 73 => 19, 70 => 15, 67 => 15, 64 => 14, 59 => 14, 53 => 12, 45 => 8, 43 => 12, 38 => 6, 35 => 5, 33 => 4, 30 => 3,);
  }
}
Back to Top